#31 Glappet

Nina och Johanna fortsätter branschfasen i samtal med Nina Eidem som är utgivningsansvarig för skönlitteratur på Natur och Kultur. Det blir som vanligt en del kriser men också nya sprakande metaforer och matnytta om att leva ett skapande liv.

Debutera eller Dö produceras av Nina De Geer och Johanna Devaliant

#debuteraellerdö