#28 Döden Döden Döden

Vi börjar på sparlåga i en Peugeot men hittar värme och ljus på Riddargatan där vi möter Anne-Marie Schjetlein, som skriver spännings- och relationsromanerna om kirurgen Andreas Nylund. Och så får vi träffa Edit Künstlicher, PR-agent och VD på Edit K, som kan det här med att marknadsföra författare. Det handlar om att vara äkta until you make it.

Debutera eller Dö produceras av Johanna Devaliant och Nina De Geer

Skriv som om det gällde livet!

#debuteraellerdö